Współpraca z Działem Przygotowania Produkcji (PP) Tomtex

Wymagania dla materiałów klienta służących do wykonania wzorów wyrobów:

W celu poprawienia jakości współpracy z Państwem, prosimy o zapoznanie sie z naszymi wytycznymi:

 • Elektroniczne nośniki danych.
  1. Do realizacji zleceń Dział Przygotowania Produkcji TOMTEX przyjmuje pliki graficzne w formacie CDR COREL – wersja do 15.0 włącznie.
  2. Po uzgodnieniu z Działem Przygotowania Produkcji TOMTEX dopuszcza się również pliki w formacie PDF lub AI.

 • Czcionki muszą być zamienione na krzywe.
  1. Dopuszcza się przyjęcie czcionek w pliku w razie potrzeby edycji zawartego tekstu, w takim przypadku muszą być dołączone fonty do pracy.


 • Wzory lub kopie wzorów.
  1. Nie dopuszcza się przyjmowania kopii wzorów wyrobów dostarczonych faksem.
  2. Wydruki komputerowe i pliki ze skanami są tylko materiałem poglądowym.
  3. W wyjątkowych sytuacjach, gdy klient akceptuje możliwość odstępstwa od wzoru, wyżej wymienione materiały mogą zostać wykorzystane w procesie przygotowania produkcji.


 • Zdjęcia, grafika.
  1. Wymiary zdjęć oraz oraz grafik do skanowania muszą mieć co najmniej 100 x150 mm oraz nie mogą przekraczać formatu A-4.
  2. Akceptowany format plików zdjęć i grafik: TIFF, JPG, BMP, PCX. Mogą być przyjęte inne formaty, ale po uzgodnienia z Działem Przygotowania Produkcji.