Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Oświadczenie o Ochronie Prywatności.

Jesteśmy zobligowani do przestrzegania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz innych postanowień w tym zakresie.

Administratorem danych jest Spółka Jawna: Tomasz Cajdler i Wspólnicy „TOMTEX” w Zgierzu, ul. Urocza 6, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 00000065097, NIP: 732-17-38-233, REGON: 471654780. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Strona internetowa jest odpowiednio zabezpieczona certyfikatem bezpieczeństwa SSL i chroniona przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych.

Przedmiot ochrony danych osobowych.

Przedmiotem ochrony danych osobowych są wszystkie dane osobowe, które obejmują wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, bez nadmiernych kosztów, czasu lub specjalnych działań. Należą do nich takie informacje, jak np. imię i nazwisko, dane teleadresowe, adres IP lub adres e-mail. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osoba przekazująca nam swoje dane została poinformowana, że przysługuje jej prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, usunięcia lub żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Zakres pobierania i zapisywania danych.

1. Udzielanie odpowiedzi na zapytania oraz zamówienia.

Kontakt z „TOMTEX” (drogą elektroniczną lub offline) w związku z zapytaniem, w celu zamówienia produktu lub usługi, powoduje, że „TOMTEX” gromadzi informacje niezbędne do obsługi takiego żądania, udostępnienia informacji na temat określonego produktu lub usługi i zapewnienia możliwości nawiązania z Państwem bezpośredniego kontaktu. „TOMTEX” rejestruje na przykład Państwa imię i nazwisko oraz informacje kontaktowe, szczegółowe informacje dotyczące jego żądania i jego umowy z „TOMTEX”, a także informacje dotyczące realizacji, dostawy i fakturowania jego zamówienia. „TOMTEX” przechowuje takie informacje do celów administracyjnych, na potrzeby obrony swoich praw i w związku ze swoją relacją z klientem, partnerem lub dostawcą.

2. Kontakt z pracownikami klientów, potencjalnych klientów, partnerów i dostawców.

W ramach relacji z „TOMTEX” klienci lub potencjalni klienci, partnerzy i dostawcy udostępniają również biznesowe informacje kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, dokładny adres kontaktowy, stanowiska lub tytuły swoich pracowników, wykonawców, doradców i autoryzowanych użytkowników) m.in. w celu zarządzania umową i jej realizacją, dostarczania produktów i usług, świadczenia wsparcia, fakturowania oraz zarządzania usługami lub relacją.

3. Przekazanie danych firmom trzecim w celu realizacji umowy.

W celu realizacji umowy może okazać się konieczne przekazanie Państwa danych osobowych firmie pracującej na nasze zlecenie przy wykonywaniu usług lub realizacji umowy. Do takich firm należą współpracujące z nami przedsiębiorstwa spedycyjne lub usługowe działające jako podwykonawcy. Po zakończeniu realizacji umowy Państwa dane zostaną zablokowane i po upływie terminu zgodnie ze stosowanymi przepisami zostaną skasowane, o ile nie udzielili Państwo jednoznacznej zgody na wykorzystanie danych osobowych wykraczające poza ten zakres. Jeżeli w ramach umowy i współpracy realizowane są cykliczne zlecenia, to dane osobowe są przechowywane na czas trwania umowy, w celu zabezpieczenia i realizacji zobowiązań.

4. Wysyłka ofert drogą elektroniczną.

Jeżeli podali Państwo swój adres e-mail w celu przesyłania przez nas oferty, będziemy wykorzystywać do momentu żądania przez Państwa usunięcia danych z listy e-mailowej. Mogą Państwo w każdej chwili wypisać się z listy wysyłając do nas takie żądanie.

5. Rekrutacja pracowników.

Jeżeli staracie się Państwo o pracę w naszej firmie, wykorzystujemy dane osobowe z CV w celu osobistego kontaktu, przeprowadzenia rekrutacji oraz zawarcia umowy o pracę. W tym celu konieczne jest udzielenie zgody na wykorzystanie Państwa danych osobowych zaakceptowania oświadczenia o ochronie danych. Jeżeli Państwa aplikacja nie zostanie rozpatrzona pozytywnie, rejestrujemy ją wraz z dokumentami przesłanymi w procesie rekrutacji na dane stanowisko oraz z danymi przekazanymi przez stronę internetową w naszej bazie danych kandydatów i przechowujemy przez minimum 12 miesięcy – przez ten czas mają Państwo do nich dostęp. Muszą Państwo jednoznacznie wyrazić zgodę na taki sposób wykorzystania swoich danych osobowych przy składaniu aplikacji na wybrane stanowisko. Zgodę na zapis danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych mogą Państwo w każdym momencie odwołać.

6. Zbierane i wykorzystywane danych użytkowników naszego serwisu www?

Witryna www.tomtex.pl używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone anonimowe informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby zoptymalizować i usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną, bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy „TOMTEX” w celu optymalizacji działań.

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

a) pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

– Bez używania Cookies.

Strony internetowe można również przeglądać bez używania cookies.

Jeżeli nie życzą sobie Państwo, abyśmy rozpoznawali Państwa komputer należy wybrać w przeglądarce opcję „nie akceptuj plików cookies”. Konsekwencją braku akceptacji na wykorzystywanie plików cookies, może być ograniczenie funkcjonalności naszej strony internetowej i brak dostępu do użytecznych, publikowanych na stronie treści. Mogą Państwo zapobiec instalacji plików cookie przez wprowadzenie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej. W tym celu należy wyłączyć funkcję zapisywania cookies. Więcej informacji znajduje się w instrukcji użytkowania każdej przeglądarki internetowej.

– Zastosowanie danych osobowych wyłącznie do określonych celów.

Przestrzegamy zasad dotyczących wykorzystania danych do określonych celów: dane osobowe naszych klientów przetwarzamy i zapisujemy wyłącznie w celach, dla jakich zostały nam one przekazane. Bez jednoznacznej zgody klienta dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim, o ile nie jest to konieczne do wykonania usługi bądź umowy. Bardzo poważnie traktujemy również ochronę danych wewnątrz naszej organizacji. Pracownicy „TOMTEX” oraz zatrudnione na zlecenie firmy trzecie zostały zobowiązane do zachowania poufności i do przestrzegania zobowiązań wynikających z prawnych uwarunkowań dotyczących ochrony danych osobowych. Firma stosuje Politykę Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych osobowych zgodną z rozporządzeniem RODO.

– Prawo do informacji i odwołania.

W każdej chwili na mocy RODO macie Państwo prawo do zażądania usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz do zażądania ich przeniesienia bez podawania przyczyny. Mogą również w każdym momencie zażądać zablokowania, sprostowania lub usunięcia zgromadzonych danych oraz odmówić zgody na anonimowe pobieranie i zapisywanie danych w celu optymalizacji naszej strony internetowej. W tym celu należy się skontaktować z naszą firmą wykorzystując email: biuro@tomtex.pl.

Mogą przysługiwać Państwu dodatkowe prawa zgodnie z określonym prawem krajowym odnoszącym się do przetwarzania danych osobowych. Jeśli na przykład przetwarzanie danych osobowych podlega unijnemu ogólnemu rozporządzeniu o ochronie danych (RODO), a dane osobowe są przetwarzane w oparciu o zgodne z prawem interesy, wówczas macie Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z konkretną sytuacją.

– Prawo do wnoszenia skarg

Jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie jego danych osobowych przez „TOMTEX” jest niezgodne ze stosownymi regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych, możecie złożyć skargę:

bezpośrednio do „TOMTEX” wykorzystując email: biuro@tomtex.pl

do kompetentnego urzędu ochrony danych; nazwy i dane kontaktowe Urzędów Ochrony Danych w Unii Europejskiej można znaleźć pod adresem:http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

– Zmiany w Oświadczeniu o Ochronie Prywatności

„TOMTEX” może okresowo aktualizować niniejsze Oświadczenie o Ochronie Prywatności. Wprowadzając zmiany do niniejszego Oświadczenia o Ochronie Prywatności, „TOMTEX” będzie zamieszczać nową datę wydania.

W razie jakichkolwiek pytań i informacji dotyczących ochrony danych osobowych i ich przetwarzania jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Zgierz, wydanie z dnia 21.05.2018 r.