Certyfikaty i Nagrody

Aby być wiarygodnym kontrahentem dla obecnych i potencjalnych odbiorców, firma wdrożyła system jakości zgodny z PN-EN ISO 9001:2000 potwierdzony Certyfikatem Systemu Jakości przyznanym w dniu 21.10.2003 r. przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.

Celem pierwszorzędnym firmy TOMTEX jest zadowolenie klientów przez spełnienie ich wymagań w zakresie jakości wyrobów i usług, terminowego realizowania zamówień i profesjonalnej obsługi.

Politykę jakości Spółki wyznaczają wybrane przez Zarząd następujące kierunki działań:

  • dokładne poznanie wymagań i potrzeb klientów,
  • realizacja zamówień zgodnie z rosnącymi oczekiwaniami klientów oraz jednoczesne spełnianie wymagań ustawowych i przepisów,
  • wykorzystywanie surowców zakupionych od kwalifikowanych dostawców
  • zapewnienie stabilności parametrów wyrobów,
  • ustawiczne szkolenia pracowników w celu podniesienia ich kwalifikacji,
  • minimalizowanie kosztów produkcji

Osiągnięcie sukcesu w realizacji postawionych celów i zadań firma TOMTEX Sp.j. dostrzega w zaangażowaniu kierownictwa firmy i wszystkich pracowników w podejmowane działania.

Z uwagi na fakt ciągłego wzrostu wymagań klientów Spółka chcąc być wiarygodnym partnerem stosuje i doskonali system jakości zgodnie z wymaganiami ISO 9001:2009.