Logistyka

Logistyka

Kierownik Logistyki


telefon:+48 42 717 46 46 wewn. 220
tel. komórkowy:+48 601 33 50 58
adres e-mail: logistyka@tomtex.pl